Szczygieł Mariusz

Wcale nie o Czechach

zrob-sobie-rajMariusz Szczygieł wybrał dla siebie szczególną rolę pisarza i pośrednika między narodami i kulturami. Jest dyżurnym czechofilem, jednym z autorytetów w sprawach dotyczących naszych sąsiadów. Osiągnął dużą popularność a jego książki czytane są chętnie i uważnie, także za południową granicą. Trwanie w pewnym zawieszeniu między- czy ponad granicami wymaga czujności, wrażliwości i odpowiedzialności. Wydaje się, że dla pisarza jest to zadanie trudne i obarczone ryzykiem. Realna jest sytuacja, w której pisarz zaczyna nadto wierzyć w swoje powołanie do wyjaśniania narodowych resentymentów, kompleksów i traum. Mariusz Szczygieł jest narażony na taką pokusę oraz wątpliwości ze strony krytyki i czytelników. Póki co, na tym grząskim gruncie radzi sobie nieźle. Zręcznie posługuje się stereotypami, systematycznie powiększa naszą, tj. polskich czytelników wiedzę o fascynujących postaciach czeskiej kultury i tamtejszego życia społecznego. Zastanawia mnie jednak jego strategia pisarska, ponieważ widzę w nim tyleż reportera, co pełnoprawnego pisarza realizującego własnych projekt. (więcej…)

Reklamy